Άλλες Υπηρεσίες : Αγροτικός Συνεταιρισμός Χαλάστρας Β

Γεωργικά εφόδια

Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή των μελών  και με σεβασμό στο περιβάλλον, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Χαλάστρας Β΄ διαθέτει μια  ολοκληρωμένη σειρά

Καλαμπόκι

Εκτός από ρύζι, που είναι η κύρια δραστηριότητα του συνεταιρισμού, υπάρχει προς διάθεση στα silo του συνεταιρισμού καλαμπόκι υψηλής διατροφικής αξίας. 

Υπηρεσίες αποθήκευσης

Ο συνεταιρισμός έχει την δυνατότητα να παραχωρήσει προς ενοικίαση silo για μικρού χρόνου αποθήκευση χειμερινών σιτηρών  κατά την περίοδο Ιουνίο – Αύγουστο.