Γεωργικά εφόδια

Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή των μελών  και με σεβασμό στο περιβάλλον, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Χαλάστρας Β΄ διαθέτει μια  ολοκληρωμένη σειρά

λιπασμάτων ειδικά για την καλλιέργεια του ρυζιού με σκοπό την αύξηση των αποδόσεων και της ποιότητας του τελικού προϊόντος.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας των παραγωγών με εγκεκριμένα για την καλλιέργεια του ρυζιού φυτοφάρμακα. Ακόμη, σε συνεργασία με σποροπαραγωγικές εταιρίες της Ελλάδας και του εξωτερικού προμηθεύουμε τα μέλη με υψηλής ποιότητας πιστοποιημένου ορυζόσπορου. Η γκάμα των γεωργικών εφοδίων συμπληρώνεται με σπόρους λιπάσματα και φυτοφάρμακα για τις καλλιέργειες καλαμποκιού, βαμβακιού και μηδικής.