Καλαμπόκι

Εκτός από ρύζι, που είναι η κύρια δραστηριότητα του συνεταιρισμού, υπάρχει προς διάθεση στα silo του συνεταιρισμού καλαμπόκι υψηλής διατροφικής αξίας.