Υπηρεσίες αποθήκευσης

Ο συνεταιρισμός έχει την δυνατότητα να παραχωρήσει προς ενοικίαση silo για μικρού χρόνου αποθήκευση χειμερινών σιτηρών  κατά την περίοδο Ιουνίο – Αύγουστο.