Εγκαταστάσεις

 

Οι Εγκαταστάσεις μας

Οι εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού περιλαμβάνουν 4 ξηραντήρια δυναμικότητας με δυνατότητα να ξεραίνουν 15 tn/h, 42 silo χωρητικότητας 1000 tn και δύο γεφυροπλάστιγγες 80 tn.

Όλα τα silo είναι εξοπλισμένα με αισθητήρες μέτρησης της θερμοκρασίας του αποθηκευμένου προϊόντος καθώς και με ατομικό σύστημα αερισμού στη βάση τους. Η αρτιότητα των εγκαταστάσεων σε συνδυασμό με την υψηλή τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην ξήρανση και την αποθήκευση του ρυζιού εγγυώνται την διάθεση στην αγορά άριστης ποιότητας προϊόντος.