Πελάτες : Αγροτικός Συνεταιρισμός Χαλάστρας Β

Στο πελατολόγιο του συνεταιρισμού συγκαταλέγονται το σύνολο σχεδόν των ελληνικών ορυζοβιομηχανιων αλλά και αρκετές του εξωτερικού.

Η υψηλή και σταθερή ποιότητα ρυζιού που παράγεται από τα μέλη του συνεταιρισμού και ξεραίνεται και αποθηκεύεται με ασφάλεια στις εγκαταστάσεις του καθιστούν τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Χαλάστρας Β΄ την πρώτη επιλογή των ορυζόμυλων.   

Αρναουτέλης ΑΕΒΕ

Αρναουτέλης ΑΕΒΕ

Αφοί Κανάκα ΕΠΕ

Αφοί Κανάκα ΕΠΕ

Ευ. Γε. Πιστιόλας ΑΕ

Ευ. Γε. Πιστιόλας ΑΕ

Δήμητρα ΑΕ

Δήμητρα ΑΕ

3Α

Μπέγκας Άγκρο ΑΕ

Μπέγκας Άγκρο ΑΕ


Ορυζόμυλοι Αξιού ΑΕ

Ορυζόμυλοι Αξιού ΑΕ

Ωμέγα ΑΒΕΕ

Ωμέγα ΑΒΕΕ

Euricom

Euricom

Miller LTD

Miller LTD

Rice and Food LTD

Rice and Food LTD