Ιστορία

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Χαλάστρας Β΄ ιδρύθηκε το 1947 από μια ομάδα παραγωγών της περιοχής με σκοπό την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική τους ανάπτυξη, μέσα σε μία κοινή επιχείρηση με βάση την ισότιμη συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια των μελών. Στα χρόνια που περάσανε η ανάπτυξη της καλλιέργειας του ρυζιού στην περιοχή έδωσε ώθηση στην εξέλιξη του συνεταιρισμού ο οποίος μεγάλωσε τόσο σε επίπεδο εγκαταστάσεων όσο και σε επίπεδο μελών.


  • 1947    Ίδρυση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλάστρας Β΄
  • 1979    Κατασκευή του πρώτου ξηραντηρίου και 2 silo 1000 tn
  • 1983    Κατασκευή 4 silo 1000 tn
  • 1989    Κατασκευή 2 ξηραντηρίων και 12 silo 1000 tn
  • 1993    Κατασκευή 1 ξηραντηρίου και 12 silo 1000 tn
  • 1997    Κατασκευή 12 silo 1000 tn
  • 2007    Κατασκευή 6 silo 1000 tn

Σήμερα στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού λειτουργούν συνολικά 4 ξηραντήρια και 42 silo των 1000 tn, ενώ ο αριθμός των μελών του ξεπερνά τα 500 και θεωρείτε ο κορυφαίος συνεταιρισμός του κλάδου στην Ελλάδα.