Ρύζι : Αγροτικός Συνεταιρισμός Χαλάστρας Β

Τύπος Japonica

Ο συνεταιρισμός διαθέτει προς πώληση έμφλοιο ρύζι του τύπου Japonica, τις ποικιλίες Ronaldo, Luna και Gloria.

Η φόρτωση μπορεί να γίνει χύμα σε καρότσες φορτηγών αλλά και σε big bags.

Τύπος Indica

Ο συνεταιρισμός διαθέτει προς πώληση έμφλοιο ρύζι του τύπου Indica, τις ποικιλίες Gladio και Sirio.

Η φόρτωση μπορεί να γίνει χύμα σε καρότσες φορτηγών αλλά και σε big bags.