Τύπος Japonica

Ο συνεταιρισμός διαθέτει προς πώληση έμφλοιο ρύζι του τύπου Japonica, τις ποικιλίες Ronaldo, Luna και Gloria.

Η φόρτωση μπορεί να γίνει χύμα σε καρότσες φορτηγών αλλά και σε big bags.