Τύπος Indica

Ο συνεταιρισμός διαθέτει προς πώληση έμφλοιο ρύζι του τύπου Indica, τις ποικιλίες Gladio και Sirio.

Η φόρτωση μπορεί να γίνει χύμα σε καρότσες φορτηγών αλλά και σε big bags.