Στόχος

Αγροτικός Συνεταιρισμός Χαλάστρας Β'

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Χαλάστρας Β΄ έχει θέσει ως κύριο στόχο την διάθεση στην εγχώρια και διεθνή αγορά με ρύζι κορυφαίας ποιότητας.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού ο συνεταιρισμός στηρίζει τα μέλη του στην ανάπτυξη και βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών με γνώμονα την ασφάλεια του ανθρώπου και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Έτσι, με τη λειτουργία γεωπονικής υπηρεσίας παρέχει έγκυρες συμβουλές στον τρόπο καλλιέργειας και αναλαμβάνει την προμήθεια τους με τα κατάλληλα και απαραίτητα γεωργικά εφόδια. Επίσης, η αρτιότητα των εγκαταστάσεων σε συνδυασμό με την υψηλή τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην ξήρανση και την αποθήκευση του ρυζιού εγγυώνται την διάθεση στην αγορά άριστης ποιότητας προϊόντος..